مرحله اول: توسط Internet Explorer به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس http://bp.swf.ir مراجعه نماييد و سپس از طريق گزينه "ورود به سامانه پورتال فاز2" وارد سيستم شويد 

 

مرحله دوم: با وارد کردن کدملي و کلمه عبور(که در ابتدا همان کد ملي مي باشد) وارد سيستم شويد. کد ملي و کلمه عبور بايد با فرمت 1-123456-123 وارد گردد.

توجه:در صورت عدم ورود با صندوق رفاه دانشجويي واحد خود تماس حاصل نماييد تا کلمه عبور جهت شما تعريف گردد 

 

مرحله سوم: طبق مراحل ذکر شده در تصوير پايين عمل نماييد و درخواست وام خود را ثبت نماييد . بعد از ثبت درخواست پايين همين صفحه را چک نماييد تا مطمئن شويد ثبت درخواست وام انجام شده باشد 

 پايان