مرحله اول: توسط Internet Explorer به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس http://bp.swf.ir مراجعه نماييد و سپس از طريق گزينه "ورود به سامانه پورتال فاز٢" وارد سيستم شويد

 

 مرحله دوم: گزينه ثبت نام را انتخاب نماييد

 

مرحله سوم: با وارد کردن کدملي و سپس فشار دادن کليد جستجو وارد سيستم شويد.

 

مرحله چهارم: گزينه "درخواست ايجاد مقطع تحصيلي جديد" را انتخاب نماييد

 

 مرحله پنجم: طبق مراحل ذکر شده در تصوير زير عمل نماييد و سپس کليد ذخيره را بزنيد . (توجه: هرجا دکمه را مشاهده نموديد بر روي آن کليک نموده ، واژه موردنظر را جستجو کرده و پس از يافتن آنرا انتخاب نماييد تا در جاي مربوطه ثبت گردد)

 

مرحله ششم: با صندوق رفاه دانشجويي واحد تماس حاصل نماييد تا اطلاعات شما تاييد گردد

 

مرحله هفتم: به قسمت "گروه دوم: دانشجوياني که قبلا در مقطع تحصيل جاري از وام بلندمدت وزارت علوم استفاده و بهره مند گرديده اند" رفته و ادامه مراحل را طبق آن در مقطع تحصيلي جديد خود انجام دهيد تا درخواست وام شما ثبت گردد.

 

پايان