مرحله اول: توسط Internet Explorer به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس http://bp.swf.ir مراجعه نماييد و سپس از طريق گزينه "ثبت نام دانشجويان فاقد پرونده در صندوق رفاه" وارد سيستم شويد 

 

مرحله دوم: با وارد کردن کدملي و سپس فشار دادن کليد جستجو وارد سيستم شويد. 

 

مرحله سوم: طبق مراحل ذکر شده در تصوير زير عمل نماييد و سپس کليد ذخيره را بزنيد . (توجه: هرجا دکمه را مشاهده نموديد بر روي آن کليک نموده ، واژه موردنظر را جستجو کرده و پس از يافتن آنرا انتخاب نماييد تا در جاي مربوطه ثبت گردد) 

 

مرحله نهايي: در پايان مدارک مورد نياز جهت ثبت نام وام را جهت ثبت نهايي تحويل صندوق رفاه دانشجويي واحد داراب نماييد.

 

<< لينک دريافت فرم ها و مدارک مورد نياز جهت ثبت نام وام بلندمدت با بازپرداخت بعداز فراغت از تحصيل وزارت علوم >>